Zintegrowany System Kwalifikacji

Dowiedz się czym jest ZSK i jak z niego korzystać

Czym jest ZSK –

Zintegrowany System Kwalifikacji?

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Podstawy prawne:

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

KWALIFIKACJE RYNKOWE

Czym jest kwalifikacja rynkowa?

To wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne z określonego zakresu, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez uprawnioną instytucję.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) nazywa się je efektami uczenia się. 

Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne – czyli to, co człowiek wie i rozumie, umie zrobić, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany – bez względu na sposób, w jaki się tego nauczył.

Kwalifikacje rynkowe nie mają umocowania w odrębnych przepisach prawa, tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje i inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Określenie „rynkowe” oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikację rynkową może uzyskiwać każdy, kto spełni wymagania określone dla danej kwalifikacji. Wymagania te znajdują się w tzw. opisie kwalifikacji.

Kwalifikacje rynkowe – jak mówi nazwa – są odpowiedzią na potrzeby rynku. Każdy podmiot, który uzna, że dana kwalifikacja jest potrzebna – może ją zgłosić do ZSK. Każda osoba może uzyskać certyfikat, który potwierdza to, co wiesz i potrafisz robić – nawet jeśli NIE masz wykształcenia w tym kierunku.

„Kwalifikacje rynkowe – kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.” (art. 2, pkt 22)

Zapoznaj się dokładnie z opisem interesującej Cię kwalifikacji – znajdziesz w nim najważniejsze informacje, takie jak:

 • charakterystykę kwalifikacji,

 • wymagania wstępne, jakie musisz spełnić, aby wziąć udział w walidacji,

 • listę efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji – czyli co musisz wiedzieć i umieć, by uzyskać certyfikat

Źródło: https://kwalifikacje.gov.pl/k

Nazwa jednostki certyfikującej:

AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KONRAD FÓRMAŃSKI

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat zaświadczający na mocy innych przepisów prawa, tj. zgodnie z: Procedurą realizacji usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz.64).; Raport Referencyjny „Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacyjnej”.; Interpretacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie nabywania kompetencji i kwalifikacji; poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie danej kwalifikacji.

Procedura realizacji usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych

NASZE KWALIFIKACJE RYNKOWE:

NAZWA KWALIFIKACJI: Wykonywanie stylizacji paznokci metodą żelową, metodą hybrydową z wykorzystaniem zdobień

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KONRAD FÓRMAŃSKI

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI: Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU: Bezterminowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne/kosmetologiczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w branży beauty
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

LICZBA GODZIN USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

 • Zalecana liczba godzin szkolenia kształtuje się na poziomie: 24h
 • Zalecna liczba godzin egzaminu kształtuje się na poziomie: 5h
 • Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych – 1h – 45min z uwzględnieniem przerw
 • Przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi

ZAKRES EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA UZYSKANEJ KWALIFIKACJI:
UMIEJĘTNOŚCI

 • Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przygotowuje wyposażenie kufra zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Przygotowuje klientkę do stylizacji paznokci z uwzględnieniem sterylizacji
 • Posługuje się w sposób prawidłowy akcesoriami do wykonywania stylizacji metodą żelową oraz hybrydową
 • Wykonuje samodzielnie profesjonalną stylizacje paznokci metodą żelową oraz hybrydową z wykorzystaniem różnorodnych zdobień od podstaw
 • Dostosowuje odpowiednie kosmetyki w oparciu o indywidualne preferencje klientki
 • Dostosowuje produkty do wykonywania efektu ombre pionowego/poziomego
 • Wykonuje zdobienia za pomocą mieszania ze sobą żeli/hybryd
 • Stosuje techniki stylizacji Knitt Art – zdobienia wypukłe 
 • Wykorzystuje pyłki i posypki w stylizacji paznokci
 • Stosuje w sposób prawidłowy umocowanie kryształów Swarovskiego
 • Wykonuje zdobienia geometryczne oraz z wykorzystaniem folii transferowej
 • Zabezpiecza w sposób prawidłowy trwałość zdobień
 • Przygotowuje płytki do zabiegu (opracowanie skórek, matowienie płytki)
 • Przedłuża paznokcie metodą żelową
 • Aplikuje bazy budujące i żele w celu wzmocnienia naturalnej płytki paznokcia
 • Aplikuje w sposób prawidłowy kolor oraz wykończa stylizacje topem

WIEDZA

 • Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu stylizacji paznokci
 • Definiuje dezynfekcje i sterylizacje narzędzi do wykonywania stylizacji paznokci
 • Charakteryzuje wskazania i przeciwwskazania do stylizacji paznokci metodą żelową i hybrydową
 • Definiuje narzędzia, akcesoria i produkty do stylizacji metodą hybrydową,
 • Charakteryzuje kształty paznokci naturalnych
 • Charakteryzuje metody i narzędzia wykorzystywane do wykonywania zdobień
 • Definiuje budowę paznokcia oraz jego schorzenia
 • Charakteryzuje budowę paznokcia przedłużonego
 • Kreuje podkładanie i docinanie szablonów
 • Definiuje produkty niezbędne do wykonania stylizacji, rodzaje żelu, formy do przedłużania, rodzaje frezów dostępnych na rynku stylizacji paznokci
 • Charakteryzuje schemat piłowania paznokcia zgodnie z oczekiwanym kształtem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Buduje relacje z klientami, realizuje jego potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu

RAMOWY PROGRAM USŁUGI SZKOLENIOWEJ

BLOK I

BLOK TEORETYCZNY

Warsztat pracy stylistki paznokci

 • Przygotowanie stanowiska
 • Wyposażenie kufra
 • Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
 • Przygotowanie klientki do stylizacji paznokci
 • Omówienie zasad BHP
 • Wskazania i przeciwwskazania do stylizacji metodą hybrydową
 • Omówienie narzędzi, akcesoriów i produktów do stylizacji metodą hybrydową
 • Charakterystyka kształtów paznokci naturalnych

BLOK PRAKTYCZNY

 • Pokaz wykonywania stylizacji paznokci metodą hybrydową
 • Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej
 • Praca praktyczna – przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik i metod

BLOK II

BLOK TEORETYCZNY

 • Budowa paznokcia oraz jego schorzenia
 • Budowa paznokcia przedłużonego
 • Podkładanie i docinanie szablonów
 • Przygotowanie płytki do zabiegu (opracowanie skórek, matowienie płytki)
 • Omówienie na czym polega przedłużanie paznokci za pomocą żelu
 • Produkty niezbędne do wykonania stylizacji, rodzaje żelu
 • Formy do przedłużania
 • Rodzaje frezów dostępnych na rynku stylizacji paznokci
 • Aplikacja baz budujących i żeli w celu wzmocnienia naturalnej płytki paznokcia,
 • Schemat piłowania paznokcia
 • Prawidłowa aplikacja koloru oraz wykończenie topem

BLOK PRAKTYCZNY

 • Pokaz wykonywania stylizacji paznokci metodą żelową
 • Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej
 • Praca praktyczna – przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik i metod

BLOK III

BLOK TEORETYCZNY

 • Omówienie tworzenia portfolio wykonanych stylizacji
 • Omówienie biznesu z uwzględnieniem świadczenia usług stylizacji paznokci w branży beauty
 • Jak poprawnie aplikować i używać zdobień?
 • Metody i rodzaje zdobień charakterystyka poszczególnych produktów

BLOK PRAKTYCZNY

 • Nauka mieszania ze sobą żeli/hybryd
 • Dobór produktów do wykonywania efektu ombre pionowe/poziome
 • Nauka techniki stylizacji Knitt Art – zdobienia wypukłe 
 • Wykorzystanie pyłków i posypek
 • Prawidłowo umocowanie kryształów Swarovskiego
 • Nauka zdobień geometrycznych
 • Nauka zdobień z wykorzystaniem folii transferowej
 • Zabezpieczanie i trwałość zdobień

Egzamin teoretyczno – praktyczny

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak

NAZWA KWALIFIKACJI: Wykonywanie usług auto detailngowych – polerowania, aplikacji powłok ochronnych oraz detailng’u wnętrza

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KONRAD FÓRMAŃSKI

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI: Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU: Bezterminowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie motoryzacyjne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

LICZBA GODZIN USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

 • Zalecana liczba godzin szkolenia kształtuje się na poziomie: 32h
 • Zalecna liczba godzin egzaminu kształtuje się na poziomie: 6h
 • Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych – 1h – 45min z uwzględnieniem przerw.
 • Przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi

ZAKRES EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA UZYSKANEJ KWALIFIKACJI:

UMIEJĘTNOŚCI

 • Przygotowuje pojazd w sposób prawidłowy do procesu korekty lakieru
 • Wykonuje mycie wstępne mycie kół i nadkoli, komory silnika oraz mycia właściwego przy użyciu chemii i akcesoriów auto detailingowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa procesu
 • Wykonuje samodzielnie inspekcję lakieru oraz pomiary powłoki lakierniczej
 • Przygotowuje powierzchnię przed aplikacją wosków i powłok
 • Korzysta umiejętnie i odpowiednio z prowadzenia maszyny polerującej
 • Dobiera odpowiednią kombinację past i padów polerskich zgodnie z powierzchnią pojazdu
 • Aplikuje powłok ochronnych na lakier,na felgi, szyby, plastiki, gumy
 • Aplikuje dressingi na zewnętrzne elementy plastiki, opony
 • Przygotowuje pojazd do procesu czyszczenia wnętrza
 • Wykorzystuje maszynę ze sprężonym powietrzem podczas detailingu wnętrza
 • Wykorzystanie odkurzacz na sucho i mokro
 • Wykorzystanie myjkę parową i odkurzacz podczas detailingu wnętrza
 • Stosuje pranie tapicerki materiałowej i wykładzin z wykorzystaniem ekstraktora klasycznego i parowego
 • Czyści i konserwuje tapicerki skórzanej zgodnie z przeznaczonymi do tego rodzaju elementów artykułami
 • Czyści i aplikuje dressingi na elementy plastikowe
 • Czyści pasy bezpieczeństwa
 • Impregnuje tapicerki materiałowe z wykorzystaniem odpowiednich środków

WIEDZA

 • Definiuje branże auto detailngu oraz posiada informacje dotyczące prowadzenia studia auto detailingu zgodnie z warunkami: wielkość i rozkład pomieszczeń, dobór odpowiedniego oświetlenia, materiały użyte do wykończenia, komfort i bezpieczeństwo pracy
 • Definiuje usługi detailingowe wraz z analizą ich rentowności
 • Definiuje techniki mycia i podstawowej pielęgnacji zewnętrznej samochodu 
 • Definiuje chemię, kosmetyki i akcesoria wykorzystywane do profesjonalnej pielęgnacji nadwozia
 • Charakteryzuje etapy w procesie mycia pojazdu
 • Charakteryzuje proces przygotowania samochodu do korekty lakieru
 • Definiuje zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas pracy w studiu detailingowym.
 • Definiuje proces profesjonalnej korekty lakieru
 • Prezentuje i konkretyzuje produkty przygotowujące powierzchnię przed zabezpieczeniem (odtłuszczacze, cleanery, primery)
 • Charakteryzuje różnego typu maszyny polerskie
 • Prezentuje i konkretyzuje produkty ochronne wraz z poszczególnymi zabezpieczeniami i ich korzyści
 • Charakteryzuje detailing wnętrza
 • Charakteryzuje urządzenia, akcesoria oraz środki czyszczące wykorzystywane do detailingu wnętrza
 • Definiuje kolejność wykonywania czynności i systemów pracy podczas detailinu wnętrza
 • Prezentuje i konkretyzuje zabezpieczenia zewnętrzne elementów pojazdu(procedury, zasady aplikacji)
 • Wycenia poszczególne pakiety zabezpieczające (lakier, plastik, guma, chrom, szyby, lampy, opony, lusterka)
 • Rozpoznaje błędy niewłaściwej pielęgnacji samochodu
 • Rozpoznaje defektów oraz niedoskonałości powłoki lakierniczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Zwiększył pewność siebie wynikającą z poszerzenia zakresu branżowych kompetencji ora zyskał swobodę w obsłudze klienta – przekonującą postawę pewnego siebie profesjonalisty.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI SZKOLENIOWEJ

BLOK I

BLOK TEORETYCZNY

 • Wprowadzenie do branży auto detailingu
 • Informacje dotyczące studia auto detailingu (wielkość i rozkład pomieszczeń, dobór odpowiedniego oświetlenia, materiały użyte do wykończenia, komfort i bezpieczeństwo pracy i wiele innych informacji)
 • Omówienie podstawowych usług detailingowych wraz z analizą ich rentowności
 • Wprowadzenie do technik mycia i podstawowej pielęgnacji zewnętrznej samochodu 
 • Przegląd chemii, kosmetyków i akcesoriów wykorzystywanych do profesjonalnej pielęgnacji nadwozia
 • Omówienie etapów w procesie mycia
  Omówienie procesu przygotowania samochodu do korekty lakieru
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas pracy w studiu detailingowym.

BLOK PRAKTYCZNY

 • Wykonanie mycia wstępnego przy użyciu chemii i akcesoriów autodetailingowych
 • Wykonanie mycia kół i nadkoli przy użyciu chemii i akcesoriów autodetailingowych
 • Dekontaminuje chemiczna i mechaniczna przy oczyszczeniu szyb i lakieru
 • Wykonanie mycia komory silnika zgodnie z zasadą bezpieczeństwa procesu 
 • Wykonanie mycia właściwego (przegląd chemii i technik stosowanych w procesie mycia) 
 • Rozpoznanie błędów niewłaściwej pielęgnacji samochodu
 • Rozpoznanie defektów oraz niedoskonałości powłoki lakierniczej
 • Przygotowanie samochodu do procesu korekty lakieru

BLOK II

BLOK TEORETYCZNY

 • Wprowadzenie do profesjonalnej korekty lakieru
 • Prezentacja produktów przygotowujących powierzchnię przed zabezpieczeniem (odtłuszczacze, cleanery, primery)
 • Informacje i prezentacja różnego typów maszyn polerskich
 • Prezentacja produktów ochronnych, omówienie poszczególnych zabezpieczeń i ich korzyści
 • Prezentacja i omówienie zabezpieczeń zewnętrznych elementów (procedury, zasady aplikacji)
 • Wyceny poszczególnych pakietów zabezpieczających (lakier, plastik, guma, chrom, szyby, lampy, opony, lusterka)

BLOK PRAKTYCZNY

 • Wykonanie inspekcji lakieru 
 • Wykonanie pomiarów powłoki lakierniczej
 • Przygotowanie powierzchni przed aplikacją wosków i powłok
 • Nauka odpowiedniego prowadzenia maszyny 
 • Dobór odpowiedniej kombinacji past i padów polerskich
 • Aplikacja powłok ochronnych na lakier
 • Aplikacja powłok ochronnych na felgi, szyby, plastiki, gumy
 • Aplikacja dressingów na zewnętrzne elementy plastiki, opony
 • Analiza uzyskanych efektów
 • Rozpoczęcie procesu samodzielnego polerowania

BLOK III

BLOK TEORETYCZNY

 • Wprowadzenie do detailingu wnętrza
 • Prezentacja urządzeń i akcesoriów do detailingu wnętrza
 • Przedstawienie i omówienie skali pH środków chemicznych
 • Prezentacja i omówienie środków czyszczących
 • Omówienie kolejności wykonywania czynności i systemów pracy
 • Omówienie i przygotowanie auto do procesu czyszczenia wnętrza
 • Wyceny i rodzaje usług
 • Poruszenie aspektów zwiększających jakość usługi

BLOK PRAKTYCZNY

 • Przyjęcie i przygotowanie samochodu do procesu czyszczenia wnętrza
 • Wykorzystanie sprężonego powietrza podczas detailingu wnętrza
 • Wykorzystanie odkurzacza na sucho i mokro
 • Wykorzystanie myjki parowej i odkurzacza podczas detailingu wnętrza
 • Nauka prania tapicerki materiałowej i wykładzin z wykorzystaniem ekstraktora klasycznego i parowego
 • Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej

BLOK IV

BLOK PRAKTYCZNY

 • Czyszczenie i aplikacja dressingów na elementy plastikowe
 • Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
 • Impregnacja tapicerki materiałowej
 • Sprawdzenie jakości wyczyszczenia i zabezpieczenia wszystkich elementów

Egzamin teoretyczno – praktyczny

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem oraz zweryfikowaniem umiejętności nabytych podczas szkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych.

NAZWA KWALIFIKACJI: Wykonywanie makijażu okolicznościowego

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KONRAD FÓRMAŃSKI

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI: Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU: Bezterminowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne/kosmetologiczne, udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w branży beauty
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

LICZBA GODZIN USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

 • Zalecana liczba godzin szkolenia kształtuje się na poziomie: 24h
 • Zalecna liczba godzin egzaminu kształtuje się na poziomie: 5h
 • Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych – 1h – 45min z uwzględnieniem przerw
 • Przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi

ZAKRES EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA UZYSKANEJ KWALIFIKACJI:

UMIEJĘTNOŚCI

 • Przygotowanie stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przygotowuje wyposażenie kufra zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Przygotowuje klientkę do makijażu z uwzględnieniem prawidłowego demakijażu
 • Posługuje się w sposób prawidłowy akcesoriami do wykonywania makijażu
 • Wykonuje samodzielnie profesjonalny makijaż okolicznościowy od podstaw z wykorzystaniem: pigmentów sypkich oraz w kolorze.
 • Rozpoznaje typy urody oraz rodzaje cery zgodnie z anatomią twarzy
 • Dobiera odpowiednie kosmetyki w oparciu o indywidualne preferencje klientki
 • Pracuje na pigmentach sypkich oraz wykorzystuje je w praktyce podczas pracy
 • Wykonuje makijaż z użyciem metod baking i strobing

WIEDZA

 • Definiuje oraz dobiera rodzaje kosmetyków z przyporządkowaniem do danego typu cery oraz rodzaju wykonywanego makijażu
 • Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu
 • Definiuje zasady analizy kolorystycznej z uwzględnieniem anatomii twarzy i typu cery
 • Orientuje się w trendach branżowych w zakresie technik, produktów oraz akcesoriów do wykonywania makijażu okolicznościowego
 • Definiuje techniki prawidłowego modelowania konturów twarzy w zależności od kształtu zarówno na mokro i na sucho
 • Dobiera odpowiednią pielęgnacje oraz bazę pod makijaż

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Buduje relacje z klientami, realizuje jego potrzeby oraz jest pewniejszy w działaniu

RAMOWY PROGRAM USŁUGI SZKOLENIOWEJ

BLOK I

BLOK TEORETYCZNY

Warsztat pracy wizażysty

 • Przygotowanie stanowiska
 • Wyposażenie kufra
 • Dezynfekcja oraz dobór akcesoriów
 • Przygotowanie klientki do makijażu

Teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry

 • Pielęgnacja cery a typ skóry
 • Indywidualny dobór produktów
 • Przygotowanie skóry do makijażu
 • Problemy skórne (jak sobie z nimi radzić)

Techniki profesjonalnego i skutecznego demakijażu

 • Jak w sposób profesjonalny aplikować produkty do makijażu przy użyciu różnorodnych akcesoriów?
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas wykonywania usług z zakresu makijażu

BLOK PRAKTYCZNY

 • Pokaz makijażu okolicznościowego
 • Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej
 • Praca na modelce, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik i metod

BLOK II

BLOK TEORETYCZNY

Makijaż okolicznościowy z uwzględnieniem anatomii twarzy i typu urody

 • Dobór kolorystyki w makijażu dziennym;
 • Nauka technik podkreślania kształtu oka;
 • Dobór intensywności i tonacji, z uwzględnieniem stylizacji (ubioru);
 • Efekt świetlistej cery/efekt gładkiej matowej cery;
 • Stylizacja brwi (geometria brwi i wyznaczanie diagonali);
 • Sposoby robienia retuszu niedoskonałości skóry (sposoby aplikacji i wybór odpowiednich produktów – użycie kamuflaży i baz korygujących);
 • Odmładzające techniki malowania
 • Prawidłowe modelowanie na mokro i sucho
 • Omówienie kształtów oczy i dobór odpowiednich technik makijażu
 • W jaki sposób wykonać baking oraz strobing?
 • W jaki sposób pracować na pigmentach sypkich?

BLOK PRAKTYCZNY

 • Pokaz makijażu okolicznościowego (pigmenty sypkie)
 • Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej
 • Praca na modelce, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik i metod

BLOK III

BLOK TEORETYCZNY

 • Omówienie tworzenia portfolio wykonanych makijaży
 • Omówienie biznesu z uwzględnieniem świadczenia usług makijażu w branży beauty
 • Jak poprawnie pracować na cieniach matowych w kolorze?

BLOK PRAKTYCZNY

 • Pokaz makijażu okolicznościowego w kolorze
 • Przygotowanie stanowisk pracy do części praktycznej
 • Praca na modelce, przećwiczenie poznanych podczas pokazu technik i metod

Egzamin teoretyczno – praktyczny

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak

NAZWA KWALIFIKACJI: Pozyskiwanie nowych klientów – mistrz komunikacji handlowej

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI KONRAD FÓRMAŃSKI

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI: Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU: Bezterminowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU WALIDACJI:

 • Wymagania dla egzaminatora – Udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w branży handlowej
 • Wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego – Pomieszczenie wyposażone w stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładowa dokumentacja stanowiąca podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego

LICZBA GODZIN USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

 • Zalecana liczba godzin kształtuje się na poziomie 30h
 • Zalecana liczba godzin egzaminu kształtuje się na poziomie: 5h
 • Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych – 1h – 45min z uwzględnieniem przerw
 • Przerwy nie wliczają się do czasu trwania usługi

ZAKRES EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA UZYSKANEJ KWALIFIKACJI:

UMIEJĘTNOŚCI

 • Rozpoznaje na 3 poziomach potrzeby klienta, ułatwiające dopasowanie produktu i usługi do jego oczekiwań
 • Efektywnie przedstawia korzyści oferowanych rozwiązań
 • Stosuje poznane techniki finalizacji sprzedaży 
 • W prawidłowy sposób reaguje i odpowiada na obiekcje zakupowe ze strony klienta
 • Radzi sobie z własnymi przekonaniami ograniczając ich negatywny wpływ na sprzedaż
 • Proaktywnie buduje popyt na świadczone przez firmę produkty i usługi
 • Wykorzystuje język, który trafia do klienta
 • Korzysta z różnych źródeł i metod pozyskiwania klienta
 • Rozróżnia kontakty „zimne” i „gorące”
 • Stosuje dobre i etyczne praktyki pozyskiwania klientów
 • Wykazuje elastyczność w dopasowaniu do konkretnego klienta
 • Stosuje networking do budowania grupy potencjalnych klientów

WIEDZA

 • Charakteryzuje metody pozyskiwania nowych klientów w swojej branży
 • Podaje metody wpływu na podjęcie decyzji zakupowej przez klienta
 • Charakteryzuje techniki stosowane przy finalizacji sprzedaży produktów i usług
 • Definiuje metody argumentacji sprzedażowej
 • Definiuje persony zakupowe, tworzyć je oraz wykorzystuje je w praktyce pracy handlowca
 • Definiuje pojęcie networkingu i wie na czym ono polega
 • Identyfikuje typ klienta i jego decyzyjność
 • Definiuje wizję produktu „pod” konkretnego klienta
 • Wprowadza potrzebne zmiany w procesach pozyskiwania klientów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • W sposób etyczny rozwiązuje dylematy związane ze swoim zawodem
 • Wyraża i broni własnego zdania bez naruszania przestrzeni własnej i innych ludzi

RAMOWY PROGRAM USŁUGI SZKOLENIOWEJ

BLOK I

 • Nowy klient – pierwszy kontakt
 • Język trafiający do klienta
 • Unikanie oporu klienta
 • Bariery w kontakcie z klientem
 • Pierwsze wrażenie, zerowanie zegarka
 • Warsztaty praktyczne – dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

BLOK II

 • Motywacja klienta
 • Dlaczego klient chce kupić?
 • Dlaczego klient nie chce kupić?
 • Jak sprawić, by klient kupił mój produkt
 • Warsztaty praktyczne – dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

BLOK III

 • Wizja produktu
 • Produkt widziany przez klienta
 • Unikalność produktu
 • Jak odróżnić się od konkurencji
 • Warsztaty praktyczne – ćwiczenia dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

BLOK IV

 • Proces pozyskania nowego klienta
 • Przygotowanie rozmowy
 • „Zimny kontakt”
 • Sposoby na „bramkarza”
 • Jak uzyskać „lead”
 • Jak prezentować produkt
 • Sprzedawca czy doradca klienta?
 • Domknięcie procesu pozyskania klienta i przejście do sprzedaży
 • Warsztaty praktyczne – dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

BLOK V

 • Klient – obiekcje i ich wykorzystanie
 • Typologia klientów
 • Decyzyjność klienta
 • Osobowość klienta i indywidualna motywacja
 • Obiekcje – co za nimi stoi
 • Zmiana obiekcji w pozytywny argument sprzedażowy
 • Warsztaty praktyczne – dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

BLOK VI

 • Persony zakupowe
 • Persony zakupowe – jak je tworzyć,
 • Persony zakupowe – z kim i o czym rozmawiać, żeby wzbudzić zainteresowanie
 • Warsztaty praktyczne – dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

BLOK VII

 • Techniki i sposoby – praktyka stosowana
 • Lejek sprzedażowy
 • Analiza efektywności działań
 • Networking – wady i zalety
 • Nowoczesne media w prospectingu
 • Warsztaty praktyczne – dzielenie się wnioskami, podsumowanie z odpowiedziami na pytanie

EGZAMIN TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak

 

Nasz adres:

ul. Kaliska 83/6
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny pracy biura:

8:00 – 16.00 
Poniedziałek – Piątek

Skontaktuj się :

Telefon: +48 575-95-85-45
E-mail: biuro@agat-szkolenia.pl

Polityka prywatności     Regulamin szkoleń     Zostań trenerem     Certyfikaty