Dofinansowania KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Cel działania:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS

został utworzony ze środków Funduszu Pracy a jego celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników poprzez dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców w całej Polsce.

W 2024 roku KFS dysponuje kwotą prawie 300 mln złotych. Oznacza to zwiększenie dostępności do dofinansowań na szkolenia pracowników. To doskonała okazja dla firm, aby zainwestować w rozwój swojej kadry.

Dystrybutorem środków z KFS są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu Pracy w formie BEZZWRTONEJ DOTACJI.

Kto może skorzystać z KFS?

O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę (nie ma znaczenia na jaką część etatu).

Jaka kwota dofinansowania KFS?

  • Pracodawca może uzyskać do 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego

  • Maksymalna kwota, która jest możliwa do wykorzystania na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Priorytety KFS 2024

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

Jak uzyskać dofinansowanie
– krok po kroku
Najważniejszym aspektem jest zweryfikowanie terminów naborów wniosków w swoim Urzędzie Pracy.
Bezpłatna konsultacja szkoleniowa
Wypełnienie wniosku
Złożenie wniosku do PUP i oczekiwanie na decyzję
Podpisanie umowy z PUP oraz organizatorem szkolenia
Otrzymanie środków na realizację szkoleń
Realizacja szkolenia
Opłacenie szkolenia i dostarczenie do PUP dokumentacji rozliczeniowej
KFS czyli instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Wiedza, nowe umiejętności i kompetencje – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Zwiększenie potencjału kadrowego dzięki KFS – Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zajmujemy się w pomocy w pozyskaniu wsparcia finansowego dla firm. Posiadamy specjalistów w zakresie pozyskiwania dotacji w różnorodnych dziedzinach!

Opiekujemy się Państwem przez cały proces wnioskowania – od bezpłatnej analizy spełnienia podstawowych parametrów programu, przygotowanie kompletnej dokumentacji, wsparcie podczas uzupełnień, aż do uzyskania dotacji i jej rozliczenia.

Nasz adres:

ul. Kaliska 83/6
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny pracy biura:

8:00 – 16.00 
Poniedziałek – Piątek

Skontaktuj się :

Telefon: +48 575-95-85-45
E-mail: biuro@agat-szkolenia.pl