O nas

Nasza misja i sposób działania

Firma szkoleniowa AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI wpisana do Bazy Usług Rozwojowych to zespół konsultantów biznesowych, szkoleniowców, ekspertów branżowych oraz trenerów biznesu pomagających podnosić efektywność pracy przedsiębiorstw, zespołów oraz jednostek indywidualnych.
Oferuje usługi z możliwością dofinansowania ze środków UE:  szkolenia dla firm i ich pracowników, szkolenia dla osób indywidualnych oraz przeprowadza szeroko pojęte analizy potrzeb oraz efektywności danej organizacji.

To organizator refundowanych szkoleń, który posiada doświadczone grono trenerów oraz konsultantów i liczne praktyki biznesowe, poparte wieloma sukcesami. Stosuje innowacyjne metody szkoleniowe, efektywne programy oraz nieszablonowe i praktyczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Firma pomaga osiągać szybkie, konkretne i trwałe rezultaty. Współpracuje z certyfikowanymi trenerami biznesu, którzy swoją wiedzę i umiejętności opierają na wieloletnim doświadczeniu popartym fachowością oraz rozpoznawalnością w branży.

AGAT to połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz wspólnej pracy i pasji branżowych wielu osób.

To firma, która stawia na ciągły rozwój kompetencji oraz realizację założonych celów biznesowych.


Jako organizator pozaszkolnych form edukacji posiadamy:
Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015), który stanowi obiektywne potwierdzenie zorientowania procesów naszej organizacji na osiągnięcie wysokiej jakości w procesie usług szkoleniowych jak i doradczych.

Nazwa jednostki wydającej certyfikat:
Wojskowa Akademia Techniczna Centrum Certyfikacji Jakości

Zakres certyfikacji:

✔ Szkolenia specjalistyczne – usługi szkoleniowe,

✔ Doradztwo – usługi doradcze,

✔ Centrum Certyfikacji i Walidacji – walidowanie oraz certyfikowanie szkoleń kończących się zdobyciem kwalifikacji rynkowych.


Uzyskaliśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00106/2023

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Instytucja szkoleniowa, po uzyskaniu wpisu ma możliwość oferowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  Dodatkowo może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie w.w. szkoleń.

Dodatkowo jesteśmy członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Kaliszu. 

Idea działania

AGAT CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI za najważniejsze cele stawia:
  • Ukierunkowanie na rozwój współpracy podmiotów, wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie lub tworzenia oraz realizacji własnych zamierzonych efektów.
  • Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
  • Jakość i dostępność szkoleń świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób indywidualnych w oparciu o uzasadnienie potrzeb rozwojowych.
  • Poprawę zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.
Zgodnie ze schematem:

Wiedza

Edukacja

Rozwój

Jakie aspekty są dla nas ważne? Nasza misja

Pomoc oraz wsparcie dla różnego rodzaju organizacji / przedsiębiorstw / osób indywidualnych w osiągnieciu zamierzonych celów oraz efektów. Wsparcie zmiany sposobu myślenia oraz sposobu działania, stosując autorskie/innowacyjne programy szkoleniowe. Tworzenie wyrazistych rozwiązań z nastawieniem na wymierne i rzeczywiste efekty.

 • Potencjał do tego, by osiągać więcej.
 • Wiara we wszystkie zasoby, aby skutecznie realizować postawione cele i osiągnąć sukces rynkowy.
 • Łączność ambitnych celów z etycznymi zasadami zarządzania, opartymi o przywództwo, wartości i relacje międzyludzkie.
 • Wsparcie ludzi w osiąganiu celów osobistych oraz biznesowych zgodnie z zapotrzebowaniem podnosząc realnie zarówno jakość życia osobistego jak i zawodowego.

Skuteczność w realizacji – efektywność w działaniu

Analiza efektywności to jeden z najważniejszych etapów prawidłowo zaprojektowanego procesu szkoleniowego. Proces szkoleniowy wyodrębnia cztery następujące etapy, na które składa się:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowanie programu szkoleniowego
 • Realizacja szkolenia
 • Analiza efektywności szkolenia.

Prawidłowo opracowana analiza poszerza wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie efektywności i usprawniania procesy zarządzania, sprzedaży, komunikacji interpersonalnej oraz obiegu i realizacji zadań. Podnosi kompetencje w celu lepszego wykorzystania ich potencjału oraz wspiera w skutecznym wprowadzaniu i utrzymaniu zmian.

W

„Wiedza na temat tego, gdzie znaleźć informacje i jak je wykorzystać – to sekret sukcesu.”

Albert Einstein

W = Wiedza w węższym sensie to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości z umiejętnością ich wykorzystania, natomiast w szerszym sensie jest to wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń itp., którym przypisuje się wartość poznawczą i/lub praktyczną.

Nowa encyklopedia powszechna PWN

E

„Edukacja to najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć, aby zmienić świat.”

Nelson Mandela

E = Edukacja, czyli ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi, aby w najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i własnego JA poprzez podejmowanie zadań ponadosobistych […]

Z. Kwieciński, Pedagogie postu, Kraków 2012

R

„Myśl, jak wszystko zrobić lepiej i poprawiaj sam siebie.”

Elon Musk

R = Rozwój to wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem;

Nowa encyklopedia powszechna PWN

Nasz adres:

ul. Kaliska 83/6
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny pracy biura:

8:00 – 16.00 
Poniedziałek – Piątek

Skontaktuj się :

Telefon: +48 575-95-85-45
E-mail: biuro@agat-szkolenia.pl