Barbara Mróz

Nasi szkoleniowcy

Notka trenerska

Barbara Mróz – absolwentka psychologii i socjologii (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie). Ukończyła Szkołę Coachów Akademi SET oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. (Trener w trakcie) Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera”.

Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, dzięki czemu szkolenia są naturalnym przejściem pomiędzy teorią a praktyką.

Niezależnie od metod oraz poruszanej tematyki najważniejsze dla niej jest zaufanie oraz budowanie motywacji i realizacja wspólnie wyznaczonych celów, co przekłada się na czerpanie z życia radości i satysfakcji przez osoby, z którymi współpracuje.

Jak sama mówi: „Dzielę się ze swoimi podopiecznymi ogromnymi pokładami motywacji. Posiada doświadczenie ponad 1000 godzin pracy szkoleniowej i coachingowej. Szuka kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań, sięga po nowoczesne metody i techniki.

W swojej pracy kieruję się mottem:
„Zmieniaj swoją codzienność, by zmienić swoją przyszłość!”

Nasz adres:

ul. Kaliska 83/6
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny pracy biura:

8:00 – 16.00 
Poniedziałek – Piątek

Skontaktuj się :

Telefon: +48 575-95-85-45
E-mail: biuro@agat-szkolenia.pl